در حال بارگذاری

آمار کرونا در ایران ۱۱ مرداد مجموع جان باختگان کرونا به حدود ۱۷ هزار نفر رسید