در حال بارگذاری

احتمال حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات نطنز منتفی است