0      0
خبر کوتاه
منبع
۱۴ بهمن ۱۳۹۸
فیلمی واقعی از مبادله جیسون رضاییان، جاسوس سرویس جاسوسی آمریکا ( CIA ) را در ادامه مشاهده می‌کنید.
خبرگزاری جوان
۱۸ تیر ۱۳۹۸
در حال بارگذاری

اردشیر سنایی ایران و آمریکا علاقه مند به افزایش تنش بیشتر نیستند