--
در حال بارگذاری

استاندار کرمان بر ایجاد نمایشگاه دائمی کتاب و گذر فرهنگی در این شهر قول مساعد داد