--
در حال بارگذاری

اعزام بالگردهای اطفای حریق وزارت دفاع به جنگل های گلستان