در حال بارگذاری

اهداف عفو بین الملل از انتشار گزارش دروغ پیرامون وضعیت زندان های ایران در مواجهه با کرونا فاجعه انسا