--
در حال بارگذاری

این پروژه موشکی با دستور رهبر انقلاب عملیاتی شد ۲ بازوی قدرتمند پدافندی ایران در برابر دشمنان