در حال بارگذاری

بلینکن اظهارات بایدن درباره پوتین را تایید کرد