در حال بارگذاری

بیش از ۲۲ هزار دوز واکسن کرونا وارد استان زنجان شده است