در حال بارگذاری

تهران برای تابستان بدون خاموشی نیازمند ۶۰۰ مگاوات کاهش مصرف است