در حال بارگذاری

تهران نیازمند 600 مگاوات کاهش مصرف برق است