--
در حال بارگذاری

جنگنده سوخو ۲۷ جنگنده آلمانی را بر فراز دریای بالتیک رهگیری کرد