--
در حال بارگذاری

حواشی افتتاح واحد جدید نیروگاه چابهار از اعلام طلب 1000 میلیارد تومانی بنیاد تا ورود صندوق توسعه ملی