--
در حال بارگذاری

خط لوله انتقال نفت گوره جاسک و پایانه نفتی مکران به بهره برداری رسید