در حال بارگذاری

در سفر هیأت ایرانی به کی یف درباره هواپیمای اوکراینی چه گذشت