در حال بارگذاری

دولت آمار مغشوش از ردصلاحیت ها می دهد دنبال تنش سیاسی هستند