--
در حال بارگذاری

رئیس جمهور چین خواستار ثبات زنجیره تامین و تولید جهانی شد