در حال بارگذاری

روزانه تا ۲۰ بیمار کرونایی در شهرستان باوی شناسایی می شوند