در حال بارگذاری

رونمایی از یک سامانه موشکی به مناسبت سالگرد دفاع مقدس