در حال بارگذاری

ریزش شدید قیمت ها در بازار دلار 20 هزار تومان شد