--
در حال بارگذاری

رییس کمیسیون اروپا نامزدهای اتحادیه اروپا کار زیادی باید انجام دهند