--
در حال بارگذاری

سعیدی کمیته المپیک برنامه ای برای تعویق انتخابات ندارد تاریخ دقیق بازی های آسیایی هنوز اعلام نشده اس