--
در حال بارگذاری

سوریه حق بازگشت آوارگان فلسطین به سرزمینشان غیر قابل مذاکره است