در حال بارگذاری

شمار مبتلایان به کرونا در شهر میزبان المپیک افزایش یافت