در حال بارگذاری

عربستان سعودی از جراحت ۵ نفر در عملیات موشکی علیه جیزان خبر داد