در حال بارگذاری

فاز نخست خط دوم آبرسانی به کلان شهر شیراز افتتاح می شود