در حال بارگذاری

فیلمبردار پیشکسوت سینما بر اثر کرونا درگذشت