--
در حال بارگذاری

قیمت نفت در بازارهای جهانی یک دلار افزایش یافت