در حال بارگذاری

مایک پومپئو به عنوان مفسر سیاسی به استخدام فاکس نیوز درآمد