در حال بارگذاری

نفت به بالاترین قیمت ۲ ماه گذشته رسید