--
در حال بارگذاری

نیروهای رزمی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ از عراق خارج می شوند