--
در حال بارگذاری

وال استریت ژورنال بغداد و واشنگتن بر سر زمان خروج نظامیان آمریکا تا پایان سال توافق می کنند