در حال بارگذاری

واکنش وزارت دفاع آمریکا درباره حمله موشکی به فرودگاه اربیل