در حال بارگذاری

ورود هیأت ایرانی به کی یف برای مذاکره با مقامات اوکراین درباره سانحه سقوط هواپیما