در حال بارگذاری

وزیر کشور دستور داد علت وقوع سانحه آتش سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر مشخص شود