در حال بارگذاری

ونزوئلا روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کند