در حال بارگذاری

پاشینیان حمله به ارمنستان به معنی تهاجم به روسیه است