--
در حال بارگذاری

چین مصرف کننده ۴۴ درصد از صادرات نفت عراق است