--
در حال بارگذاری

کاخ سفید از کمک ترکیه برای صادرات غلات اوکراین استقبال می کنیم