--
در حال بارگذاری

کاهش 28 8 درصدی بارش ها در کشور کاهش 11 درصدی بارش در استان های ساحلی دریای خزر