--
در حال بارگذاری

کشورهای عضو بریکس خواستار اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل شدند