در حال بارگذاری

۱۹ کشته و ۱۱ زخمی در انفجار یک کلینیک در تهران تکذیب وجود مواد رادیواکتیو در محل انفجار توسط حریرچی