--
در حال بارگذاری

۴ فروند کشتی در اختیار خارجی ها تحت مالکیت ایران قرار گرفت