--
در حال بارگذاری

۵ کشته در حمله راکتی شرق افغانستان