--
در حال بارگذاری

حمله معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به سیاست های اقتصادی اردوغان درآمد سرانه ۳۰۴۳ دلار کاهش پیدا کر